Pl. Pi i Margall 1 – 08680 GIRONELLA (Barcelona)

Tels.938250825 – 679500454   Fax. 938228224
 whatsapp Buscallà Assessoria Assegurances Immobiliària al Berguedà 637541970       
grup@buscalla.cat
La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer, del qual és responsable BUSCALLÀ ANGLERILL, SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades, que podran ser tractades indistintament per les companyies que tenen contingut a la web, BUSCALLÀ ANGLERILL, SL i per l’empresa també del Grup Buscallà, Previcat 2000, SCCL si s’escau, no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Plaça Pi i Margall, 1  08680 Gironella o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a grup@buscalla.cat. TAMBÉ ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACITAT. Accepto i envio
Horari d’oficina:
de dilluns a dijous:
matí de 9h. a 1h, tarda de 3h. a 7h.
divendres:
de 9h. a 2h., tarda tancat
Per l’horari d’estiu, jornada intensiva de 2/4 de 9 a 2 del matí, consulta el nostre calendari