contracta la teva assegurança de viatge

assegurança d'activitats esportives i de lleure, colònies, casals, tornejos,...

Buscallà-vídeo explicatiu i enllaços google play i App Store per descarregar la nostra app

0

Declaració responsable treballadors compte d’altri COVID-19

Declaració responsable treballadors compte d’altri COVID-19 El model de declaració responsable per als treballadors per compte d’altri que s’hagin de desplaçar, perquè no s’hagin d’acollir al permís retribuït recuperable, i els criterisRead More...
By : admin | Mar 31, 2020
0

Permís retribuït recuperable COVID-19

Permís retribuït recuperable COVID-19 El RD Llei 10/2020, BOE 29-03-2020, estableix el nou Permís retribuït recuperable obligatori per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, per tal deRead More...
By : admin | Mar 30, 2020
0

ICO empreses i autònoms COVID-19

ICO empreses i autònoms COVID-19 S’han publicat les característiques del primer tram de la línia d’avals ICO per a empreses i autònoms, per tal de pal·liar els efectes econòmics del COVID-19. BOERead More...
By : admin | Mar 27, 2020
0

Coronavirus: certificat autoresponsable

Coronavirus: certificat autoresponsable La Generalitat ha elaborat un model de declaració autoresponsable per poder certificar que l’activitat que es realitza s’ajusta a les previstes en el Reial Decret 463/2020 i normativa derivadaRead More...
By : admin | Mar 21, 2020