Declaració model 347 exercici 2022-Buscallà assessoria al Berguedà

Declaració model 347 exercici 2022

Declaració model 347 exercici 2022: s’ha iniciat el termini (durant el mes de FEBRER 2023) per presentar la DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS  amb terceres persones de l’any 2022 – MODEL 347:

La informació sobre les operacions que hi han de constar, les que superen els 3.005,06 € (base+IVA), ha de relacionar-se a la declaració anual desglossada trimestralment. També s’hi han de fer constar les quantitats percebudes en metàl·lic superiors a 6.000,00 €, de forma anual (sense desglossar per trimestres).

Els empresaris en Règim d’Estimació Objectiva (MÒDULS), han de presentar el model 347 per les operacions amb factura emesa sense retenció i també amb factura rebuda a efectes d’IVA.

També és convenient confrontar i comprovar les dades abans de fer la declaració, ja que l’existència de discrepàncies, és motiu de requeriment per part de l’Administració.

Per fer-vos la declaració dins el TERMINI, cal que recordeu la importància de facilitar-nos cadascuna de les dades al més aviat possible. 


Si vols rebre informació com aquesta, subscriu-te!