Ajuts estatals per a la compra de vehicles nous-Buscallà

Ajudes compra vehicles nous

Ajudes per a la compra de vehicles nous. Hi ha dos plans d’ajuda i s’ha d’escollir el que millor s’adapti a les necessitats de cada cas. Cal tenir present que les ajudes s’han de demanar abans de comprar el vehicle.

Plans d’ajuda disponibles fins el 31/12/2020 o fins a exhaurir el pressupost.

Ajudes per a la compra de vehicles nous-Plans estatals, compara'ls-Buscallà Assessoria i Assegurances al Berguedà
Compara els plans d’ajudes estatals per a la compra de vehicles nous