FAQS certificat

Coronavirus: certificat autoresponsable

La Generalitat ha elaborat un model de declaració autoresponsable per poder certificar que l’activitat que es realitza s’ajusta a les previstes en el Reial Decret 463/2020 i normativa derivada i indica que és per tal de fer més fàcil la comprovació a ciutadans i policies.

Cal dir que l’ús d’aquest no és d’obligat compliment, tot i que sí recomanable.

També adjuntem document de preguntes freqüents emès per Protecció Civil respecte l’ús d’aquest certificat:

FAQS certificat autoresponsabilitat FAQS certificat autoresponsabilitat 2