Obligacions legals del propietari de mascota-Si tens un animal domèstic, t'interessa-Buscallà al Berguedà

Obligacions legals del propietari de mascota

Montserrat Martín, advocada d’ARAG, explica les obligacions legals que té qualsevol propietari d’una mascota.

 

Les responsabilitats legals que implica tenir animals domèstics estan regulades en les diferents lleis autonòmiques i municipals. No obstant això, existeixen algunes obligacions generals que tots els amos dels animals de companyia han de complir.

  • Identificar a la mascota amb un microxip: La identificació a través de la implantació d’un microxip és obligatòria en la majoria de les Comunitats Autònomes. Si es perdés, es podria accedir fàcilment a totes les dades de la mascota i el seu propietari. Per aquesta raó, és molt important mantenir sempre la informació actualitzada. Aquest xip electrònic ha de ser implantat per un veterinari autoritzat.
  • Inscriure-la en el registre censal: Els ajuntaments compten amb un cens d’animals domèstics. És important que les dades censals estiguin sempre al dia: si hi ha un canvi de domicili o s’ha de donar de baixa per defunció cal comunicar-ho.
  • Gossos de raça perillosa: Els propietaris de gossos de races potencialment perilloses hauran d’obtenir una llicència administrativa per a la seva tinença, que haurà de renovar-se cada cinc anys. A més, aquests gossos hauran de portar morrió i una corretja no extensible de menys de dos metres.
  • Contractar una assegurança de responsabilitat civil: Aquesta cobertura és obligatòria en cas de tenir un gos de raça potencialment perillosa. També per als qui visquin en determinades Comunitats Autònomes, com el País Basc o Madrid.
    És molt recomanable comptar amb una assegurança per a mascotes, encara que no sigui obligatori, perquè els amos són els responsables de qualsevol perjudici que pugui causar l’animal. A vegades, l’assegurança de la llar ja cobreix la responsabilitat civil per tinença d’un animal.
  • Respectar els espais públics: Els animals de companyia s’han de portar sempre lligats amb una corretja. A més, cal recollir els seus excrements. No fer-ho pot comportar multes elevades.
  • Espècies exòtiques: En aquests casos, els advertiments anteriors es magnifiquen, ja que aquests animals necessiten de cures molt concretes i, si s’abandonen, pot crear un greu problema per a la fauna i flora autòctona. És fonamental tenir la guia d’experts per a cuidar animals que procedeixen d’altres països perquè visquin còmodament.
  • Vetllar per la seva salut i benestar: En arribar a casa, és convenient que l’animal passi una revisió veterinària per a subministrar-li vacunes, desparasitització i control de la seva salut. Si el nostre interès és tenir a l’animal sense que vaig criar és molt aconsellable l’esterilització. També cal recordar que el maltractament animal es castiga amb penes des de tres mesos fins a un any de presó. Aquestes penes poden agreujar-se en funció de les circumstàncies concurrents en el cas concret. Per exemple, si els fets s’haguessin executat en presència de menors d’edat o si es produeix la mort de l’animal. En aquests casos, el Codi Penal contempla penes de fins a un any i mig de presó.
  • No abandonar: L’abandó animal està penat i és il·legal. Es castiga amb sancions administratives i per quanties molt importants. Fins i tot es pot incórrer en un delicte penal sancionat amb multes d’1 a 6 mesos.

Si tens un animal domèstic, tingues cura de les Obligacions legals del propietari de mascota!