Responsabilitat empresa si treballadors es contagien covid-19

Qui és responsable si un treballador es contagia?

El RDL 13/2020, de 7 d’abril, de Mesures urgents en matèria laboral agrària, introdueix canvis de gran importància per la responsabilitat de totes les empreses, si els seus treballadors es contagien de coronavirus o emmalalteixen en horari de feina. Aquests canvis per la responsabilitat de les empreses, els introdueix en modificar el RDL 6/2020, de 10 de març, en el qual s’assimila a accident de treball els períodes d’aïllament o contagi dels treballadors, provocats pel virus COVID-19.
El dia 11 d’abril el “Ministerio de Sanidad – Gobierno de España” ha publicat mitjançant nota de premsa un “Código de buenas prácticas en los centros de trabajo”. S’adjunta.

Recomanem :

  • Per una banda, donar i explicar a tots els treballadors aquest “Código de buenas prácticas en los centros de trabajo” i fer-los signar algun acús de rebut per poder demostrar que s’ha fet.
  • I per altra banda, posar-se en contacte amb l’empresa contractada per a la Prevenció de riscos, per sol.licitar ajut en l’aplicació pràctica d’aquest codi.

Consulta i baixa aquí el ‘Código de buenas prácticas en los centros de trabajo’ del Ministerio de Sanidad.

També, com a norma d’última hora, segons ordre SND 340/2020 publicada al BOE de 12 d’abril, es prohibeixen les obres en edificis habitats, excepte reparacions d’urgència.

Pots consultar aquí el RDL 13/2020

Pots consultar també l’ordre SND 340/2020