Declaració responsable per a treballadors COVID-19

Declaració responsable treballadors compte d’altri COVID-19

El model de declaració responsable per als treballadors per compte d’altri que s’hagin de desplaçar, perquè no s’hagin d’acollir al permís retribuït recuperable, i els criteris interpretatius per a l’aplicació del RD Llei 10/2020, han quedat establerts per l’Ordre SND/307/2020, BOE 30-3-2020.

Aquesta Ordre, aclareix també, entre altres, que els Autònoms no estan subjectes al RD Llei 10/2020 i poden continuar treballant.

Descarrega el model de declaració responsable per als treballadors per compte d’altri que s’hagin de desplaçar: