Permís retribuït recuperable COVID-19

Permís retribuït recuperable COVID-19

El RD Llei 10/2020, BOE 29-03-2020, estableix el nou Permís retribuït recuperable obligatori per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat pel COVID-19.
En els casos que és impossible interrompre l’activitat de manera immediata, les persones obligades poden prestar els serveis el dilluns 30 de març de 2020…
A qui s’aplica la mesura?, Persones treballdores per compte d’altri, excloses de la mesura, recuperació de les hores,…

Consulta el document explicatiu