registre de marca

Volem parlar-vos sobre com la marca ens permet distingir els productes i / o serveis, donant un dret d’ús exclusiu als seus titulars.

Darrerament hi ha hagut canvis normatius de la llei espanyola per a l’adaptació a la Directiva Europea UE 2015/2436 d’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques.

Ara volem posar èmfasi en els termes bàsics sobre propietat industrial, especialment sobre les marques i noms comercials, per dissipar qualsevol tipus de dubte sobre això.

Què és una marca i què la diferencia del nom comercial?

Una marca és qualsevol signe distintiu que permet diferenciar els productes i / o serveis del seu titular davant dels productes i / o serveis dels seus competidors. En canvi, el nom comercial és la denominació que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

Per posar un exemple: Marca seria Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear o Bershka; i el nom comercial Inditex.

I quina és la diferència entre marca, denominació o raó social?

La marca, com hem dit, és el signe que distingeix un producte o servei d’un empresari; la denominació o raó social, per la seva banda, és el nom que identifica a l’empresari en el tràfic jurídic com a subjecte de relacions jurídiques.

(Seguint amb l’exemple anterior: la raó social d’aquestes marques és Inditex, S.A.).

I quina diferència hi ha entre marca i nom de domini?

El nom de domini és l’adreça d’internet.

Aquest pot entrar en conflicte amb una marca a l’hora de registrar-lo, però pot obtenir igualment protecció a través dels tribunals o de l’OMPI, mitjançant el sistema d’arbitratge habilitat a tal efecte.

El registre de noms de domini serà objecte de desenvolupament en un altre post, ara bé, com a primera aproximació dir-vos que, pel registre de noms de domini de nivell baix (.com, .org i .net), no hi ha cap comprovació prèvia i pot registrar-lo qualsevol persona i aquesta serà el seu titular. En aquest cas, es compliria la màxima llatina “Prior in tempore, potior in iure”, és a dir, el primer que enregistra té el dret sobre l’esmentat registre. Aquest registre es realitza davant la ICANN.

En el cas dels noms de segon nivell baix (.es) s’assignen segons criteri de prioritat temporal. Aquests es comproven i no podran ser objecte de sol·licitud aquells que hagin estat ja assignats anteriorment i han de complir normes sintàctiques. Es porta a terme a través de dominis.

Els nom de tercer nivell baix (.com.es, .nom.es, .org.es, .gov.es i .edu.es) també s’assignaran respecte al criteri de temporalitat de la sol·licitud.

Avui dia hi ha noves extensions que, a més d’estar menys saturades de registres, reflecteixen la identitat del web, com “.viajes”, “.futbol” o “.Madrid”, etc. N’hi ha centenars!

I per acabar, què diferencia una marca i un disseny industrial?

La marca distingeix productes o serveis, i el disseny industrial és un dret d’exclusiva que s’atorga sobre l’aparença estètica d’un producte i que té requisits diferents a la marca.

Per exemple, un disseny industrial podria ser la carrosseria d’un cotxe.

Puc registrar la meva marca? Què em costarà?

El Dret de Propietat industrial s’adquireix pel Registre de la marca. Existeix un procediment de registre que demana saber els requisits necessaris per a obtenir-la, el seu cost, la durada de la protecció, si ja existeix una marca o nom comercial registrat prèviament i que distingeixi productes o activitats idèntiques o similars.

Per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició.