Nou termini per presentar les declaracions

Nou termini per presentar les declaracions

El BOE del dia d’avui, 15 d’abril, publica el nou termini per presentar les declaracions i autoliquidacions d’impostos, establert  pel RDL 14/2020, de 14 d’abril.

Aquest nou termini afecta els obligats tributaris que el 2019 van tenir un volum d’operacions no superior als 600.000 euros.

Així, s’estableix el dia 20 de maig, en comptes del 20 d’abril, com a màxim per a presentar les declaracions i fer les liquidacions; si el pagament és mitjançant domiciliació bancària, s’han de presentar com a màxim el 15 de maig.

Pots consultar aquí el RDL 14/2020