Comunicat del Col·legi d'Economistes de Catalunya-Buscallà assessor al Berguedà

Posicionament del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Posicionament del Col·legi d’Economistes de Catalunya. En tant que som assessoria pertanyent a al Col·legi dEconomistes de Catalunya et fem arribar l’escrit de posicionament en relació amb la interacció amb les administracions públiques, que ha fet aquest col·legi. 

En aquest posicionament, entre altres, el col·legi remarca l’important paper que té l’assessor en aquests moments tan difícils per a les empreses, especialment per a les PIMES, les microempreses i les persones treballadores autònomes.

Destaca el paper dels professionals del col·legi, en la relació de les empreses amb les administracions públiques, l’assessorament i la gestió.

També posa de manifest la necessitat de facilitar l’operativitat entre les persones treballadores autònomes i microempreses amb les administracions públiques, amb la mediació professional dels i les economistes, tenint en compte les situacions que es donen darrerament en aquest àmbit.

Finalment el Col·legi d’Econonmistes de Catalunya ofereix la seva col·laboració a les administracions per a trobar vies de millora.

Posicionament del Col·legi d'Economistes de Catalunya- interacció administracions 1Posicionament del Col·legi d'Economistes de Catalunya- interacció administracions 2