Si has de cobrar l'IRPF tingues en compte el termini de 6 mesos que té Hisenda per a la devolució

Si has de cobrar l’IRPF de la darrera declaració 2018 perquè et va sortir a retornar i Hisenda encara no te l’ha abonat, tingues present que el termini per al retorn és de sis mesos, segons aquestes condicions:

  • Els 6 mesos per a cobrar l’IRPF comencen a contar des del dia que va acabar el termini per a presentar la declaració. El darrer període de presentació de la Declaració de Renda 2018, va acabar el dia 1 de juliol de 2019. Per tant, l’1 de gener de 2020 finalitza el termini que Hisenda té per ordenar la devolució corresponent.
  • Si la Declaració de Renda la vas presentar fora de termini, el període de sis mesos per a la devolució comença a comptar en la data de presentació.

En el cas que l’Agència Tributària no hagi emès l’ordre de pagament dins d’aquest termini de sis mesos, tens dret a cobrar interessos d’acord amb el següent:

  • Els interessos es calculen comptant des del darrer dia del termini dels 6 mesos, fins la data que l’Agència Tributària ordena el pagament.
  • D’entrada no és necessari reclamar el pagament dels interessos, com a norma general, Hisenda els liquida automàticament.
  • Els interessos que cobris els hauràs d’incloure a la base d’estalvi de l’IRPF, a un tipus que actualment oscil·la entre el 19% i el 23%.

Finalment, si has de cobrar l’IRPF però reps un requeriment, el termini de 6 mesos per a la devolució queda aturat. Si la resolució del requeriment t’és favorable, Hisenda igualment pagarà els interessos fins la data que emeti l’ordre de pagament.