Caiguda de la compra d'habitatge-Buscallà Immobiliària
Una important caiguda de la compra d’habitatge ha tingut lloc durant el darrer mes de juliol, segons els notaris.

El retrocés ha estat, tant en la quantitat d’operacions, com en el preu. També el nombre de préstecs hipotecaris ha estat menor en termes interanuals, tot i  que l’import mitjà hagi mostrat un lleuger augment, segons la notícia.

En referència al tipus d’habitatge, la caiguda en la compra de pisos és superior que en la de cases unifamiliars, principalment pel que fa a pisos nous.

També s’ha rebaixat el preu mig del metre quadrat, que s’ha situat en 1.453 €.

Consulta les dades detallades