Nova Llei de trànsit: sancions i altres-Buscallà al Berguedà
Inici » Notícies » Nova Llei de transit: sancions i altres

Nova Llei de trànsit: sancions i altres

Nova Llei de trànsit: sancions i altres: El dia 21 de març de 2022 entra en vigor part de la nova Llei de trànsit; et resumim les principals novetats en sancions i altres aspectes de la normativa. També et recordem sancions que continuen vigents.

El dia 21 de març de 2022 entra en vigor part de la nova Llei de trànsit; et resumim les principals novetats en sancions i altres aspectes de la normativa. També et recordem sancions que continuen vigents.

La Llei 18/2021, de 20 de desembre, és la que modifica la normativa existent.

Els canvis principals en la nova Llei de trànsit, són els següents:

Referent als punts del carnet de conduir:
 • 6 punts per usar el mòbil: usar el mòbil, aguantant-lo amb la mà mentre es condueix, suposa la pèrdua de 6 punts. La multa és de 200€ com fins ara. La resta d’usos indeguts del mòbil, comporten la pèrdua de 3 punts. A més, està expressament prohibit usar el mòbil portant-lo entre el cap i el casc.
 • 6 punts per avançar ciclistes de manera inadequada: Avançar un ciclista posant-lo en perill i sense respectar la distància de separació d’1,5m., comporta la pèrdua de 6 punts. La multa continua essent de 200€ com fins ara. En vies de més d’un carril per sentit, és obligatori canviar de carril per avançar un ciclista o un ciclomotor.
 • 6 punts per llençar objectes a la via o a llur entorn: Tirar objectes a la carretera o a l’entorn d’aquesta, que puguin causar accidents o incendis, comporta la retirada de 6 punts del carnet.
 • 4 punts per no portar el cinturó de seguretat, el casc i demés elements de protecció obligatoris: la pèrdua de punts per aquestes infraccions passa de 3 a 4, també per no usar els dispositius de protecció adequadament. Aquests elements de protecció inclouen també els mecanismes de retenció infantil. La multa continua sent de 200€.
 • 3 punts per portar detectors de radars: portar instal·lats detectors de radars, encara que no se’n faci us, comporta la pèrdua de 3 punts. El canvi s’estableix en el fet que fins ara la sanció era per fer ús d’aquests dispositius i ara passa a aplicar-se també per portar-los instal·lats, encara que no s’usin.
 • 2 anys per recuperar els punts inicials en tots els casos: fins ara el termini depenia de la gravetat de la infracció comesa.
 • Recuperació de punts mitjançant cursos de conducció segura: es poden recuperar 2 punts fent cursos de conducció segura i eficient, sempre que es compleixin els requisits i el saldo sigui positiu. Aquesta recuperació de punts és fins a un màxim de 15, i amb una freqüència màxima d’un curs de cada tipus cada 2 anys.
Altres novetats
 • Prohibit parar als carrils bici: està prohibit parar i estacionar als carrils bici i vies ciclistes.
 • Multa de 200€ en ZBE: incomplir les restriccions de les Zones de Baixes Emissions, ZBE, i les que s’estableixin per episodis de contaminació, comporta una nova multa de 200€
 • S’elimina el marge de 20 km/h en avançaments: la possibilitat que els turismes i les motos, en fer un avançament, puguin incrementar en 20km/h la velocitat permesa, queda eliminada.
 • Patinets. Ús de casc i prohibició de circular per la vorera: els conductors de vehicles de mobilitat personal (patinets) han de portar casc. També, es prohibeix, amb algunes excepcions, que circulin per la vorera. Tampoc poden circular per autovies i autopistes.
 • Es permet l’ús de dispositius sense fil al casc: Els conductors de motos i ciclomotors poden portar dispositius sense fil i homologats al casc, amb la finalitat de comunicar-se i navegar, sempre que no s’afecti la seguretat en la conducció.
 • Taxa d’alcohol en conductors menors: La taxa d’alcohol permesa per a conductors menors d’edat de qualsevol vehicle, és de 0.
 • Alcoholímetre que bloqueja l’engegada: Els vehicles de transport de viatgers que es matriculin a partir del dia 6 de juliol de 2022, hauran de portar una interfície que permeti la instal·lació d’un alcoholímetre anti-engegada (alcolock).
Sancions que segueixen vigents:

Recordem que, entre altres, també comporten la pèrdua de punts les següents infraccions:

 • 6 punts per conduir amb una taxa d’alcohol de més de 0,50 mg/l (professionals i conductors amb menys de 2 anys de carnet, 0,30 mg/l).
 • 6 punts per conduir amb presència de drogues a l’organisme.
 • 6 punts per incomplir l’obligació de sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i de drogues.
 • 6 punts per conduir de manera temerària, circular en sentit contrari o participar en curses o competicions no autoritzades.
 • 6 punts per excés de més del 50% en els temps de conducció o per incomplir el temps de descans en menys del 50%.
 • 6 punts per manipulació del tacògraf o del limitador de velocitat.
 • 4 punts per conduir amb una taxa d’alcohol d’entre 0,25mg/l i 0,50 mg/l (professionals i conductors amb menys de 2 anys de carnet, de 0,15 mg/l a 0,30 mg/l).
 • 4 punts per passar un semàfor en vermell, per no fer un stop, o per no respectar una preferència de pas.
 • 4 punts per incomplir les normes d’avançament.
 • 4 punts per no respectar els senyals de trànsit o les ordres dels agents de trànsit.
 • 4 punts per no mantenir la distància de seguretat amb el vehicle de davant.
 • 4 punts per conduir amb un permís o llicència de conducció que no habiliti per fer-ho.
 • 4 punts per fer una maniobra de marxa endarrere en autopistes i autovies.
 • 3 punts per fer un canvi de sentit incomplint les normes.
 • 3 punts per usar cascos d’àudio o auriculars connectats a aparells receptors o productors de so, o altres dispositius que disminueixin l’atenció permanent en la conducció. També per usar manualment, navegadors o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació.
Sancions amb o sense pèrdua de punts, per excés de velocitat

Aquest és el quadre de les sancions que s’apliquen, segons el límit de velocitat (dalt) i els marges de velocitat en cada cas.

sancions de trànsit per velocitat-Buscallà

En els trams d’autovies i autopistes interurbanes d’accés a les ciutats on s’hagin establert límits inferiors a 100 km/h, els excessos de velocitat se sancionen amb la multa econòmica corresponent al quadre de sancions de l’annex IV. La resta dels efectes administratius i penals només es produeixen si se superen els 100 km/h i en els termes establerts per a aquest límit.


Buscallà Assessoria Assegurances Immobiliària al Berguedà-valora'ns a Google
Buscallà Assessoria Assegurances Immobiliària al Berguedà-QR google